آرزویم این است که مسیحیان امروز همان مسیحی باشند که انجیل اعلام میکند .

کتب و نوشته های پدران کلیسا به انگلیس برگرفته از سایت http://www.newadvent.org/fathers/index.html

Ambrose (340-397) [SAINT] [DOCTOR]
  - On the Christian Faith (De fide)
  - On the Holy Spirit
  - On the Mysteries
  - On Repentance
  - On the Duties of the Clergy
  - Concerning Virgins
  - Concerning Widows
  - On the Death of Satyrus
  - Memorial of Symmachus
  - Sermon against Auxentius
  - Letters

Athanasius [SAINT] [DOCTOR]
  - Against the Heathen
  - On the Incarnation of the Word
  - Deposition of Arius
  - On Luke 10:22 (Matthew 11:27)
  - Circular Letter
  - Apologia Contra Arianos
  - De Decretis
  - De Sententia Dionysii
  - Vita S. Antoni (Life of St. Anthony)
  - Ad Episcopus Aegypti et Libyae
  - Apologia ad Constantium
  - Apologia de Fuga
  - Historia Arianorum
  - Four Discourses Against the Arians
  - De Synodis
  - Tomus ad Antiochenos
  - Ad Afros Epistola Synodica
  - Historia Acephala
  - Letters

Augustine of Hippo [SAINT] [DOCTOR]
  - Confessions
  - Letters
  - City of God
  - Christian Doctrine
  - On the Holy Trinity
  - The Enchiridion
  - On the Catechising of the Uninstructed
  - On Faith and the Creed
  - Concerning Faith of Things Not Seen
  - On the Profit of Believing
  - On the Creed: A Sermon to Catechumens
  - On Continence
  - On the Good of Marriage
  - On Holy Virginity
  - On the Good of Widowhood
  - On Lying
  - To Consentius: Against Lying
  - On the Work of Monks
  - On Patience
  - On Care to be Had For the Dead
  - On the Morals of the Catholic Church
  - On the Morals of the Manichaeans
  - On Two Souls, Against the Manichaeans
  - Acts or Disputation Against Fortunatus the Manichaean
  - Against the Epistle of Manichaeus Called Fundamental
  - Reply to Faustus the Manichaean
  - Concerning the Nature of Good, Against the Manichaeans
  - On Baptism, Against the Donatists
  - Answer to Letters of Petilian, Bishop of Cirta
  - Merits and Remission of Sin, and Infant Baptism
  - On the Spirit and the Letter
  - On Nature and Grace
  - On Man's Perfection in Righteousness
  - On the Proceedings of Pelagius
  - On the Grace of Christ, and on Original Sin
  - On Marriage and Concupiscence
  - On the Soul and its Origin
  - Against Two Letters of the Pelagians
  - On Grace and Free Will
  - On Rebuke and Grace
  - On Rebuke and Grace
  - The Predestination of the Saints/Gift of Perseverance
  - Our Lord's Sermon on the Mount
  - The Harmony of the Gospels
  - Sermons on Selected Lessons of the New Testament
  - Tractates on the Gospel of John
  - Homilies on the First Epistle of John
  - Soliloquies
  - The Enarrations, or Expositions, on the Psalms

Clement of Alexandria [SAINT]
  - Who is the Rich Man That Shall Be Saved?
  - Exhortation to the Heathen
  - The Instructor
  - The Stromata, or Miscellanies
  - Fragments

Clement of Rome [SAINT]
  - First Epistle
  - Second Epistle [SPURIOUS]
  - Two Epistles Concerning Virginity [SPURIOUS]
  - Recognitions [SPURIOUS]

Ephraim the Syrian (306-373) [SAINT] [DOCTOR]
  - Nisibene Hymns
  - Miscellaneous Hymns -- On the Nativity of Christ in the Flesh, For the Feast of the Epiphany, and On the Faith ("The Pearl")
  - Homilies -- On Our Lord, On Admonition and Repentance, and On the Sinful Woman

Eusebius of Caesarea (c. 265-c. 340)
  - Church History
  - Life of Constantine
  - Oration of Constantine "to the Assembly of the Saints"
  - Oration in Praise of Constantine
  - Letter on the Council of Nicaea

Ignatius of Antioch [SAINT]
  - Epistle to the Ephesians
  - Epistle to the Magnesians
  - Epistle to the Trallians
  - Epistle to the Romans
  - Epistle to the Philadelphians
  - Epistle to the Smyraeans
  - Epistle to Polycarp
  - The Martyrdom of Ignatius
  - The Spurious Epistles

Jerome [SAINT] [DOCTOR]
  - Letters
  - The Perpetual Virginity of Blessed Mary
  - To Pammachius Against John of Jerusalem
  - The Dialogue Against the Luciferians
  - The Life of Malchus, the Captive Monk
  - The Life of S. Hilarion
  - The Life of Paulus the First Hermit
  - Against Jovinianus
  - Against Vigilantius
  - Against the Pelagians
  - Prefaces
  - De Viris Illustribus (Illustrious Men)
  - Apology for himself against the Books of Rufinus

John Chrysostom [SAINT] [DOCTOR]
  - Homilies on the Gospel of St. Matthew
  - Homilies on Acts
  - Homilies on Romans
  - Homilies on First Corinthians
  - Homilies on Second Corinthians
  - Homilies on Ephesians
  - Homilies on Philippians
  - Homilies on Colossians
  - Homilies on First Thessalonians
  - Homilies on Second Thessalonians
  - Homilies on First Timothy
  - Homilies on Second Timothy
  - Homilies on Titus
  - Homilies on Philemon
  - Commentary on Galatians
  - Homilies on the Gospel of John
  - Homilies on the Epistle to the Hebrews
  - Homilies on the Statues
  - No One Can Harm the Man Who Does Not Injure Himself
  - Two Letters to Theodore After His Fall
  - Letter to a Young Widow
  - Homily on St. Ignatius
  - Homily on St. Babylas
  - Homily Concerning "Lowliness of Mind"
  - Instructions to Catechumens
  - Three Homilies on the Power of Satan
  - Homily on the Passage "Father, if it be possible . . ."
  - Homily on the Paralytic Lowered Through the Roof
  - Homily on the Passage "If your enemy hunger, feed him."
  - Homily Against Publishing the Errors of the Brethren
  - First Homily on Eutropius
  - Second Homily on Eutropius (After His Captivity)
  - Four Letters to Olympias
  - Letter to Some Priests of Antioch
  - Correspondence with Pope Innocent I
  - On the Priesthood

Justin Martyr [SAINT]
  - First Apology
  - Second Apology
  - Dialogue with Trypho
  - Hortatory Address to the Greeks
  - On the Sole Government of God
  - Fragments of the Lost Work on the Resurrection
  - Miscellaneous Fragments from Lost Writings
  - Martyrdom of Justin, Chariton, and other Roman Martyrs
  - Discourse to the Greeks

Origen
  - Origen de Principiis
  - Africanus to Origen
  - Origen to Africanus
  - Origen to Gregory
  - Origen Against Celsus
  - Letter of Origen to Gregory
  - Commentary on the Gospel of John
  - Commentary on the Gospel of Matthew

Tertullian
  - The Apology
  - On Idolatry
  - De Spectaculis (The Shows)
  - De Corona (The Chaplet)
  - To Scapula
  - Ad Nationes
  - (A Fragment)
  - An Answer to the Jews
  - The Soul's Testimony
  - A Treatise on the Soul
  - The Prescription Against Heretics
  - Against Marcion
  - Against Hermogenes
  - Against the Valentinians
  - On the Flesh of Christ
  - On the Resurrection of the Flesh
  - Against Praxeas
  - Scorpiace
  - Appendix (Against All Heresies)
  - On Repentance
  - On Baptism
  - On Prayer
  - Ad Martyras
  - The Martyrdom of Perpetua and Felicity (Sometimes attributed to Tertullian)
  - Of Patience
  - On the Pallium
  - On the Apparel of Women
  - On the Veiling of Virgins
  - To His Wife
  - On Exhortation to Chastity
  - On Monogamy
  - On Modesty
  - On Fasting
  - De Fuga in Persecutione

 - The Didache (c. 100)

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۲۱ساعت 15:5  توسط   |